top of page

הפרעת אישיות גבולית

זיהוי, טיפול, ומקומו של המטפל

Woman on Window Sill

נושא "הפרעת אישיות גבולית" ידוע במרחב הטיפול כנושא מורכב, סוער ומאתגר שאינו פשוט לטיפול וזיהוי.

במשך שנים היתה "הפרעת האישיות הגבולית" כמעין "עולם שלישי" לבעיות נפשיות: לא מוגדרת, מעורפלת ומאימת, כשגם האנשים הסובלים מהפרעה זו ומציגים תמונה רבת ניגודים ומבולבלת.

מטפלים רבים פוגשים אנשים הסובלים מההפרעה אך מתקשים לזהות אותה ומשייכים את התנהגותם ובעיותיהם של המטופלים לנושאים אחרים. מטפלים אחרים מזהים את הקושי והסבל אך מתקשים להתמודד עם "רכבת ההרים", הפיצולים והעוצמות המתקיימים בטיפול.

 

בסדנא זו נלמד לזהות את ההפרעה, להכיר את השלכותיה ונציע דרכים להתנהל מולה ואיתה תוך מתן כלים לטיפול אפקטיבי.

נושאי הסדנא:

תיאור התופעה, שכיחותה, סימפטומים ותוצאותיהם בחיי המטופל

מקומו של המטפל בטיפול – המפגש עם מאפייני האישיות, הקושי ודרכי ההתמודדות

D.B.Tסוגי התערבויות אפשריות – הרחבה –

להיות הורה/ ילד/ בן זוג של אדם הסובל מהפרעת אישיות גבולית

טיפול ותמיכה בבני משפחה של הסובל מההפרעה

* חשוב! - הסדנא תכלול השתתפות פעילה של המשתתפים, שיתוף מניסיונם האישי, הצגת מקרים מהקליניקות וניתוחם, וכן התייחסות למקומו של המטפל בחדר.

ההשתלמות תועבר ע"י הגב' תמי קויפמן M.S.W, פסיכותרפיה דינמית ממוקדת, מנהלת מקצועית ארצית – מרכזי יה"ל למשפחות, מתמחה בתחום בריאות הנפש.

משך הסדנא - הסדנא תכלול 15 שעות לימוד שיתחלקו לשלושה מפגשים.

עדכון על תאריכי פתיחה חדשים יפורסם בקרוב.

 

מיקום:      הוד השרון

מחיר ההשתלמות:     1,390 ₪

לפרטים והרשמה – נורית  03-5496003,  054-4308782

bottom of page