top of page

טיפול בירידה בתשוקה המינית

תכנית הכשרה ייחודית למטפלים

Image by Dainis Graveris

על הסדנא:

תכופות אנו נתקלים בטיפול ביחידים או בזוגות, בנושא של ירידה בתשוקה המינית או היעדר תשוקה בקשר אינטימי. לעתים היעדר התשוקה הינה התופעה היחידה ולעתים היא מלווה בקשיים נוספים בתפקוד המיני של היחיד או של הזוג.

בסדנא זו, נתייחס להתלבטויות שעולות אצל אנשי טיפול סביב העבודה על תכנים מיניים, כיצד להתמודד עמם, להעלותם ולהתייחס אליהם במרחב הטיפולי. נתייחס לנושא התשוקה בקונטקסט של טיפול זוגי, מה מבטא חוסר החשק במרחב שבין השניים או במרחב של היחיד.

נלמד מודלים של תפקוד מיני אצל גברים ונשים, ושלבי התערבות סביב קושי מיני שעולה בטיפול.

נתייחס לנוכחות הגופנית של המטפל והמטופל בחדר והשפעת העיסוק בתשוקה על נוכחות זו ולהבנת הסימפטום המיני בקונטקסט של התפתחות האינטימיות בתוך קשר ארוך טווח.

בסדנא ינתן מקום למשתתפים להביא התלבטויות מהקליניקה והיא תכלול למידה תיאורטית וחווייתית. 

נושאים מרכזיים בסדנא: 

  1. מודל התפתחות האינטימיות בקשר הזוגי

  2. הבנת תופעת הירידה בתשוקה בהקשר של הטיפול הזוגי.

  3. אבחון והבנת סימפטום מיני, כביטוי לקושי בכל אחד משלבי הזוגיות

  4. מודלים לטיפול בתשוקה אצל גברים

  5. מודלים לטיפול בתשוקה אצל נשים

*בסוף ההשתלמות תוענק למשתתפים תעודת גמר מכובדת בחתימתה של פרופ' רבין

ההשתלמות תימשך כ-13 שעות אקדמאיות ותתקיים בהוד השרון

עדכון על תאריכי פתיחה חדשים יפורסם בקרוב.

ההשתלמות תועבר ע"י טל גונן, עו"ס (M.S.W) מדריכה ומטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת, מומחית בטיפול מיני .

*בסוף ההשתלמות תוענק למשתתפים תעודת גמר מכובדת בחתימתה של פרופ' רבין

מחיר: 990 ש"ח

לפרטים והרשמה – נורית  03-5496003,  054-4308782

bottom of page